Käytännönläheiset tehtävät

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Käytännönläheiset tehtävät

Työskentelyä Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa

Hankkeen aikana pyrittiin osallistamaan sekä lukio- että korkeakouluopiskelijoita erilaisiin tapahtumiin, opintoihin ja projekteihin. Tavoitteena oli myös pilotoida konsepteja, joiden yhteydessä lukio- ja korkeakouluopiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä. Tausta-ajatuksena oli että käytännönläheisten tehtävien yhteydessä ohjelmistoala tulee samalla tutuksi lukiolaisille. Lisätietoa pilotoiduista konsepteista löytyy alla näkyvistä kuvauksista.