Kampusvierailut

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Kampusvierailut

Kuvaus

Kampusvierailuita on perinteisesti järjestetty lukio-opiskelijoille. Opiskelijakäyntien lisäksi myös lukiohenkilökunnalle voidaan toteuttaa vierailuita, joiden aikana tutustutaan korkeakouluopetukseen ja tutkimustyöhön.

Hyödyt

Kampuksilla vierailemalla lukioiden henkilöstö saa konkreettisen käsityksen koulutussisällöistä ja opetustavoista. Samalla voidaan tutustua esimerkiksi laboratoriotiloihin ja korkeakoulujen hanketoimintaan. Tutustumisen kautta välittyy tietoa myös lukio-opiskelijoille, ja korkeakoulujenkin ymmärrys lukiotoiminnasta kehittyy. Voidaan myös ideoida uusia yhteistyömuotoja.

Kesto

Vierailun kesto on tyypillisesti muutamia tunteja. Vierailuiden yhteydessä voidaan myös hyödyntää etäyhteyksiä.

Prosessi

  • Lukio: Vierailutarpeen tunnistaminen, yhteys korkeakouluosapuoleen (portaali? ei välttämättä?)
  • Korkeakoulu ja lukio: Vierailun ajankohdasta sopiminen ja muut käytännön järjestelyt
  • Korkeakoulu: Vierailun sisällön suunnittelu
  • Korkeakoulu ja lukio: Vierailun toteuttaminen
  • Korkeakoulu ja lukio: Yhteistyön jälkipuinti ja mahdolliset jatkotoimet

Resurssit

  • Kokoontumistilat
  • Etäyhteysohjelmistot ja -laitteistot, jos käytetään
  • Henkilöstöresurssit toiminnan esittelyyn

Huomioitavaa

  • Kulkuohjeet ja pysäköintijärjestelyt
  • Etäyhteyksien (jos käytetään) toimivuus

Case: Lukiolaisten kampusvierailut

Lukiolaisille järjestettiin vierailuja Linnanmaan kampukselle, sekä Oamkin että Oulun yliopiston tiloihin. Vierailut järjestettiin joko osana kurssikokonaisuutta tai sovittiin erikseen opinto-ohjaajan, opettajan, tai rehtorin kanssa. Vierailut sisälsivät IT-alan esittelytilaisuuksia, kävelykierroksia kampusalueella ja työpajaosuuksia, joiden aikana esimerkiksi opeteltiin videokäsittelyä tai testattiin TKI-hankkeen tuottamaa sovellusta. Vierailevien lukiolaisten määrä vaihteli viidestä 80:een.

Case: lukiohenkilökunnan kampusvierailut

Hankkeen aikana tuloksena toteutettiin lukion opettajille kampusvierailu Linnanmaalle, jossa sijaitsee Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteiskampus. Käynti jakaantui yliopiston ja ammattikorkeakoulun toimintaa käsitteleviin osuuksiin. Vierailun aikana virisi myös keskustelua mahdollisista yhteistyömuodoista. Vierailukohteiden lisäksi esiteltiin tietojenkäsittelyn koulutuksen sisältöjä.