Mukana lukioiden tapahtumissa

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Mukana lukioiden tapahtumissa

Kuvaus

Lukioissa järjestetään lukuvuoden aikana erilaisia tapahtumia, kuten LUMA-viikko, joihin tietojenkäsittelyä voidaan yhdistää. Korkeakouluista voidaan olla mukana toiminnassa tuottamassa lyhytkestoisia sisältöjä teemaviikkoihin. Lisäksi lukioiden kanssa voidaan sopia erilaisista käytävävierailuista, joihin voidaan yhdistää niin IT-alan ja koulutusten informointia kuin erilaisia työpajoja tai esim. korkeakouluopiskelijoiden työstämien sovellusten testaamista.

Hyödyt

Lukioihin saadaan tietoa alasta ja koulutuksista. Lukiolaiset pääsevät näkemään, millaisia konkreettisia asioita opiskeluiden aikana saadaan aikaan. Korkeakoulutoimijat pääsevät näkyville lukioissa. Lukio- ja korkeakouluhenkilöstö saavat mahdollisuuden verkostoitua ja keskustella kasvokkain.

Kesto

30 minuutista 8 tuntiin

Prosessi

  • Lukio: ilmoittaa korkeakouluun tapahtumaviikkoon tai käytävävierailun mahdollisuudesta TAI
  • Korkeakoulu: kysyy lukiolta mahdollisuuksista
  • Korkeakoulu ja lukio: suunnittelevat ajankohdan ja toiminnan
  • Lukio: viestii lukion sisällä, mahdollistaa korkeakoulun vierailun
  • Korkeakoulu: resurssoi henkilöstön, rekrytoi opiskelijat ja toteuttaa osallistumisen

Resurssit

  • Lukion tilat tai etäyhteydet
  • Henkilöstöresurssit
  • Opiskelijaresurssit

Huomioitavaa

  • Tilojen sopivuuden ja etäyhteyksien toimivuuden varmistaminen

Case: LUMA-viikon info ja puuhapisteet

Limingan lukiossa järjestettiin lukio-opiskelun ohessa LUMA-viikko. Viikon yhdelle päivälle suunniteltiin tietojenkäsittelyyn ja IT-alaan liittyvää toimintaa n. 1,5 tunnin ajalle ja mukana oli molempien korkeakoulujen edustajia hankkeesta ja kaksi Oamkin tietojenkäsittelyn opiskelijaa. Toiminta aloitettiin etänä pidetyllä IT-alan ja koulutusten lyhyellä infolla. Infon jälkeen lukiolaisilla oli mahdollisuus tulla lukion luokkatilaan järjestetyille puuhapisteille. Yksi puuhapiste oli korkeakouluopiskelijoiden järjestämä ja he osallistivat siinä lukiolaisia suunnittelemaan ja arvioimaan laatimiaan postereita. Muita puuhapisteitä olivat: logon suunnittelu, ohjelmoinnillinen piste, leikkimielinen IT-alan soveltuvuustesti ja pääsykoetehtävät.

Case: Kastellin lukion ständi ja pelitestaus

Kastellin lukio tarjosi mahdollisuutta olla esillä lukion aulatilassa. Sinne järjestettiin ständi, jossa oli mukana molempien korkeakoulujen edustajia ja ammattikorkeakoulun opiskelija. Ständillä oli mahdollisuus kuulla IT-alasta ja koulutuksista sekä tehdä IT-alan soveltuvuustesti. Samaan aikaan OGL-opiskelijat pääsivät testauttamaan lukiolaisilla kehittämiään mobiilipelejä erillisessä luokkatilassa. Peleistä saatiin hyödyllistä palautetta, jota käytettiin hyväksi niiden viimeistelyssä ennen julkaisua Android-kauppasivustolle.