KET – korkeakouluelämään tutustuminen

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

KET – korkeakouluelämään tutustuminen

Kuvaus

Lukiosta 4-5 opiskelijaa tulevat päiväksi tutustumaan korkeakouluelämään. Oppaana toimii tietojenkäsittelyn opiskelija, joka suunnittelee päivän ja opiskelee yhdessä lukiolaisten kanssa joko oman tai toisten ryhmien mukana. Päivään sisällytetään myös lounas, ja tuokio, jolloin korkeakouluopiskelija pääsee kertomaan opintojen sisällöstä ja uravaihtoehdoista sekä esittelee opetussuunnitelmaa ja omia harjoitustöitään.

Hyödyt

Lukio-opiskelijat saavat konkreettisen kuvan korkeakouluopiskelusta ja IT-alasta oikeassa ympäristössä. Mahdollisuuksien mukaan heidän saamaansa tietoa voidaan myös jakaa lukiossa. Korkeakouluopiskelija voi saada toiminnasta esim. opintopisteitä ja arvokasta kokemusta esittelyn suunnittelusta ja sen toteuttamisesta. Verkostoituminen lukion ja korkeakoulun välillä tiivistyy.

Kesto

Yhden työpäivän (esimerkiksi klo 8 – 16) kestoinen

Prosessi

 • Lukio: KET-päivään osallistuvien löytäminen/havaitseminen.
 • Lukio: kontakti korkeakouluun KET-päivän suunnittelua varten.
 • Lukio ja korkeakoulu: yhteinen suunnittelu, esim. Aikataulu
 • Korkeakoulu: oppaana toimivan opiskelijan rekrytointi, ohjelman suunnittelu
 • Lukio: kyyditysten järjestely ja opiskelijoiden osallistumisen mahdollistaminen
 • Korkeakoulu: Ohjelman läpivienti opiskelijavetoisesti

Resurssit

 • Lukio ja korkeakoulu: Yhteyshenkilöt
 • Lukio ja korkeakoulu: Opiskelijaresurssit
 • Lounasliput
 • Lukiolaisten matkaliput/matkat kampukselle

Huomioitavaa

 • Ei liian isoa lukiolaisryhmää, jotta tutustuminen sujuisi helpommin
 • Suunnittelu on tehtävä ajoissa, ja muutoksiin kannattaa miettiä ratkaisuja
 • Korkeakouluopiskelijan kannattaa varmistaa tuntien paikat opettajilta

Case

Hankkeen toiminnassa mukana ollut yleisharjoittelija suunnitteli ja toteutti KET-päivän neljälle lukiolaiselle. Toteutus lähti liikkeelle hankehenkilöstön aloitteesta. Ensin selvitettiin toimintaan halukas lukio, jossa rekrytoitiin tutustumaan tulevat opiskelijat. Korkeakouluopiskelija otti lukiolaiset kampuksella vastaan, heille tarjottiin lounas (valitsivat itse kampukselta ravintolan) ja päivän aikana he tutustuivat opiskelijan harjoituksiin ja tekemiseen, osallistuivat etätunneille kampuksella ja tutustuivat kampukseen. Koronapandemiasta huolimatta päivä onnistui.