Yritysvierailu lukion tunnilla

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Yritysvierailu lukion tunnilla

Kuvaus

Hankkeen aikana kävi ilmi, että yrityksillä voisi olla kiinnostusta vierailla lukioissa ja kertoa työelämästä, mutta he kaipaisivat jonkin välikäden. Hankkeen puitteissa päätimme kokeilla toimia yritysten linkkinä yhteistyölukioihimme. Ajatuksena on, että jokin ICT-alan yrityksen työntekijä vierailee lukiolla ja miettii yhdessä opettajan kanssa, että minkälainen esitys voisi olla, ja mihin vierailu linkitetään lukiokontekstissa (erillinen tapahtuma, tai jonkin kurssin oppitunti).

Hyödyt

Lukiolaiset saavat kuulla suoraan yritysmaailman kuulumisia ja kokemuksia, ja korkeakoulu saa mahdollisesti innostettua nuoria hakeutumaan alan opintoihin. Yritysten näkökulmasta taas voidaan vaikuttaa tulevaisuuden työvoimaan panostamiseen.

Kesto

Tällainen yritysvierailu voisi hyvin kestää 30 minuutista koko oppituntiin. Toisaalta, jos mukana on useampia yrityksiä, voisi tapahtuma kestää kauemminkin.

Prosessi

  • Yritys: ilmaisee korkeakoululle, että haluaisi osallistua tällaiseen toimintaan, ja tarjoaa yhteyshenkilön tiedot
  • Lukio: ilmaisee korkeakouluille, että tällaiseen toimintaan olisi kiinnostusta ja yhteyshenkilö
  • Korkeakoulu: toimii välikätenä. Jos toimintaan vakiintuisi tietyt toimijat, voisi vierailuja suunnitella hyvissä ajoin

Huomioitavaa

  • Lukiolaisten kalenterissa on tiettyjä haastavia ajankohtia, kuten kirjoitukset ja vanhojen tanssit, jotka voivat vaikuttaa osallistujamääriin

Case

Hankkeen puitteissa halusimme tuoda ICT-alan töiden moninaisuutta esiin, joten ehdotimme yhdelle lukiolle, että koittaisimme sopia yritysvierailun äidinkielen puheviestinnän kurssille. Tällöin voisimme tuoda esiin viestintä ja kommunikointitaitojen merkityksen, mutta myös rikkomaan stereotypioita yksin koodaavista työntekijöistä. Opettaja kiinnostui tästä, ja löysimme myös yrityksen edustajan, joka halusi lähteä tähän mukaan. Koska kyseessä on hankkeen pilotointi, olimme mukana kun äidinkielen opettaja ja yrityksen edustaja juttelivat toteutuksesta.