Kurssituotosten esittely lukiolaisille

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Kurssituotosten esittely lukiolaisille

Kuvaus

Korkeakouluopiskelijat esittelevät tietojenkäsittelyn kurssilla oppimaansa asiaa. Jos kurssilla on tuotettu jotain, sitä voidaan esitellä 1) seminaarissa (esim. ohjelmointikurssi), tai 2) kurssin puitteissa voidaan antaa tehtäväksi luoda jonkinlainen esitys, jossa kuvaillaan kurssilla opittuja asioita.

Hyödyt

Lukiolaiset saavat tietojenkäsittelyn opiskelijoiden tuoreita kokemuksia ja näkemyksiä alasta, sekä kuvan siitä, mitä kursseilla tehdään. Korkeakouluopiskelijat voivat saada pisteitä kurssillaan, ja reflektoida oppimaansa. Korkeakoululle hyötyy opiskelijoiden tuottaman materiaalin käytöstä alan markkinoinnissa.

Kesto

Esitykset voivat olla monenlaisia. Esimerkiksi yksittäinen video voi kestää 5 minuuttia, tai seminaari voi olla tunnin mittainen. Lukio voi osallistua oman aikataulunsa mukaan.

Prosessi

  • Korkeakoulu: Järjestää seminaarin jonkun kurssin puitteissa, tai kerää opiskelijoiden luomuksia erilaisilla kursseilla, ja laittaa niitä jonnekin alustalle nähtäväksi
  • Opiskelija: Tekee tehtävän osana opintojaan
  • Lukio: Ilmaisee kiinnostuksensa seminaaria tai materiaalia kohtaan

Resurssit

  • Laitteet, etäyhteydet, äänentoisto, tai esitystiedostojen jako
  • Henkilöstöresurssit lukioiden ja korkeakoulujen välikätenä toimimiseen
  • Korkeakoulun resurssit opintojen esittelyn järjestämiseen

Huomioitavaa

  • Seminaari on mahdollista järjestää myös ilman lukiolaisia, koska se on osa kurssisuoritusta
  • Opiskelijat eivät välttämättä tee valinnaista kurssitehtävää, ja sen jakaminen vaatii opiskelijan luvan. Materiaalin sopivuus lukiolaisille tulee arvioida tapauskohtaisesti, sekä sitä, miten tuotokset jaettaisiin lukioille

Case: UI & UX kurssit

Tätä ideaa ehdotettiin yliopiston tietojenkäsittelytieteen kandivaiheen “Käyttöliittymien perusteet” sekä maisterivaiheen “User Experience (UX) Design and Managemen” kurssien vastuuopettajille. Opettajat innostuivat ideasta, joten heille tarjottiin tätä varten tehtävän kuvausta. Lopulta kävi niin, että UX-kurssilta vain yksi opiskelija teki palautuksen (Audio tiedosto), jonka sai jakaa lukiolaisille. Hankkeen näkökulmasta yksi opiskelijavideo ei kuitenkaan ole kovin hyvä tulos. Tätä olisi mahdollisesti voinut kokeilla muidenkin kurssien yhteydessä, mutta sitä ei nähty mielekkäänä vaihtoehtona. Kuten aiemminkin, meidän korkeakouluopiskelijoiden mukaan lähteminen oli keskeinen haaste. Emme tiedä miksi, mutta voisi ajatella, että joko he eivät tarvinneet pisteitä, tai sitten he eivät halunneet omia töitään näytille lukioissa. Kurssien opettajat päättivät kuitenkin pitää tehtävänannon tarjolla seuraavanakin vuonna.

Case: Ohjelmointi 4

Keväällä 2021 Oulun yliopisto järjesti Ohjelmointi 4 -kurssille etäseminaariin, johon kutsuttiin paikalliset lukiolaiset osallistumaan. Ohjelmointi 4 -kurssi on käyttöliittymäohjelmointikurssi, joten siellä esitettävät työt olivat visuaalisia, ja helposti lähestyttäviä. Kurssin opiskelijat saivat valita, osallistuvatko he lukiolaisille suunnattuun seminaariin, vai kirjoittavatko he tarkemman dokumentaation käyttöliittymätestauksesta. Seminaarissa esiintyviä opiskelijaryhmiä opastettiin huomioimaan yleisessä olevat lukiolaiset, ja kertomaan ohjelmiston suunnitteluprosessi alusta alkaen.