Lukiolaiset korkeakoulujen yritystapahtumissa

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Lukiolaiset korkeakoulujen yritystapahtumissa

Kuvaus

Korkeakoulut järjestävät erilaisia korkeakouluopiskelijoille suunnattuja yritystapahtumia, joissa yritykset pääsevät esittelemään toimintaansa, mahdollisesti rekrytoimaan tulevia osaajia ja samalla tarjoavat korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua. Pesti-päivät tammikuussa on yksi hyvä esimerkki Oulun yliopistosta. Se on Pohjois-Suomen suurin vuosittainen, kaikkien alojen rekrytointitapahtuma Oulun kampuksella. Korkeakouluopiskelijat pääsevät tuolloin keskustelemaan kasvotusten yritysten edustajien kanssa. Johtuen koronasta viimevuosien tapahtumia on mahdollisuuksien mukaan siirretty verkkoon ja epidemian hellittäessä niistä on kehitelty erilaisia hybridimuotoja.

Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa on jo vuosien ajan järjestetty rajatumpi oma erillinen tapahtuma, jonka tarkoituksena on ollut esitellä tiedekunnan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille tietoa ICT-alan yrityksistä potentiaalisina työ- ja harjoittelupaikkoina. Alan yrityksillä on kova tarve olla esillä johtuen kroonistuvasta työvoimapulastaan. Tiedekunnassa on kolme erillistä tutkinto-ohjelmaa, joista yksi on tietojenkäsittelytieteet; lähimpänä käyttäjärajapintaa. On tärkeää valita tapahtuman yritykset siten, että kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijat löytävät sieltä itselleen sopivia yrityksiä ja työpaikkoja. Tämän tapahtuman järjestelyissä on yrityksille annettu mahdollisuus myös esittäytyä esim. ns. studio-haastattelussa. Näiden esitysten tallentamisesta hyötyvät myös lukiolaiset kuten myös mahdollisesta etätoteutuksesta. Eli lukioissa kannattaa hyödyntää esitystallenteita, mutta myös reaaliaikaiseen etälähetykseen kannattaa osallistua, mikäli korkeakoulut tarjoaa siihen mahdollisuuden. Lukiot saavat tästä hyödyllisen ja innostavan tavan houkutella nuoria alalle ja samalla tämä on myös korkeakoulumarkkinointia nuorille.

Hyödyt

Lukioissa ei ole tarjota oikeaa ja ajantasaista tietoa siitä, millaista työtä ICT- ja ohjelmistoalan yrityksissä ja organisaatioissa tehdään. Yritysten esitykset toisivat helposti ja mielenkiintoisella tavalla tätä tietoa näkyväksi myös lukiolaisille siinä missä alan korkeakouluopiskelijoillekin. Korkeakouluissa markkinoidaan alaa koulutuspaikkana, mutta mahdollisuudet saada nuoret ymmärtämään alan työtä ja sen monipuolisuutta ovat koulukontekstissa ja –toimijoiden kautta kovin rajalliset. Jakamalla etäosallistumisen mahdollisuutta tai yritysesittelyiden tallenteita myös lukioihin, voidaan samalla vaivalla hoitaa myös tärkeäksi koettua alan korkeakoulumarkkinointia. Onhan tavoitteena rekrytoinnin lisäksi löytää hyviä ja motivoituneita hakijoita alan korkeakouluopintoihin.

Kesto

Yritystapahtuman järjestelyt on syytä aloittaa hyvissä ajoin korkeakoulutoimijoiden kesken. Tilaisuuksia kannattaa järjestää 1-2 riippuen alan työvoimatilanteesta ja yritysten innokkuudesta olla esillä. Hankkeen aikana Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on järjestänyt kaksi tilaisuutta vuodessa. Kahdesta tilaisuudesta toinen kannattaa toteuttaa loppusyksystä ja toinen alkukeväästä, jolloin ajoitukset sopivat paremmin yritysten kesätyörekrytointeihin.

Prosessi

  • Korkeakoulu: korkeakoulutoimijat hoitaa kaikki käytännönjärjestelyt, mutta on syytä huomioida, että toimijoihin otetaan mukaan henkilöt/tahot, jotka toteuttavat korkeakoulumarkkinointia lukioihin; heidän vastuullaan on sitten viestintä lukioihin päin. Muilla korkeakoulutoimijoilla harvemmin on ajantasaisia listoja tms. tietoja lukioiden yhteystiedoista
  • Lukio: reagoi korkeakoulun toimittamaan viestiin ja sitoutuu jakamaan etäosallistumisen linkkiä ja/tai esitystallenteita oppilailleen tai mikäli lukion opettaja(t) niin tahtoo, voivat katsoa tilaisuutta yhdessä oppilaidensa kanssa. Tärkeää on myös jättää palautetta tapahtumasta tulevaisuuden toteutuksia varten

Resurssit

  • Korkeakoulutoimija, joka vastaa lukioviestinnästä: osallistuu työryhmän kokoontumisiin ja pysyy ajan tasalla toteutuksesta ja sen etenemisestä. Suunnittelukokoontumisia on ennen tapahtumaa muutamia ja tapahtuman jälkeen kokemusten läpikäyntiä
  • Lukio: tapahtumaan osallistuminen kestää max n. 2h/tapahtuma. Kannattaa myös huomioida, että koululla/lukiolaisilla pitää olla laitteet mahdollista etäosallistumista varten

Huomioitavaa

  • Lukiolaisten tavoittaminen voi olla haastavaa
  • Kannattaa etukäteen miettiä, miten lukioista saadaan palautetta tapahtumasta, jotta osataan vaikuttaa tulevien vuosien toteutuksiin
  • Webinar-linkkiä tai esitystallenteita voi siis jakaa lukioihin myös tilaisuuden jälkeen

Case

Tästä konseptista on ollut useampi toteutuskerta hankkeen aikana. Keväällä 2021 olimme mukana toteuttamassa 15.4. etätapahtumaa. Kahdeksan yritystä lopulta pääsi esittäytymään pitämällä kahden tunnin aikaikkunassa kukin 15 minuutin esityksen. Tilaisuuteen oli ennakkoilmoittautuminen ja ilmoittautumislinkkiä jaoimme myös yhteistyölukioihimme. Ilmoittautuneille toimitettiin osallistumislinkki tapahtumaan. Muutamassa lukiossa kuunneltiin esitykset ja niitä pidettiin opettajalta saadun sähköpostipalautteen perusteella hyvänä.

Keväällä 2022 tapahtuma järjestettiin kahdessa osassa 16.3. ja 6.4. tarjoten näin useammalle yritykselle mahdollisuuden olla esillä. Niinikään kahden tunnin aikana yritykset pääsivät vuorollaan osallistumaan Studio-tyylisen haastatteluun, jossa haastattelija esitti yrityksen edustajille (1-2 henkilö) etukäteen järjestäjien toimesta yhdessä mietittyjä kysymyksiä. Yritysten edustajat kertoivat myös omasta historiastaan yrityksessä. Yhden yrityksen haastatteluun oli varattu n. 15 minuuttia. Tämä oli ainakin järjestäjien mielestä paljon mukavampi toteutus edelliseen verrattuna. Etätoteutus toteutettiin Webinar-linkillä ilman ennakkoilmoittautumista. Tässä kuitenkin järjestelyissä tapahtui virheitä, kun toteutusmuotoa vaihdettiin loppumetreillä. Eli näistä kokemuksista opittuna, kannattaa hyvissä ajoin sopia etäjärjestely- ja ennakkoilmoitusratkaisuista ja pysyä niissä, jotta toteutus saadaan hallitusti läpi.

Syksyllä 2022 suunniteltiin jälleen kaksi erillistä, mutta samantapaista tilaisuutta järjestettäväksi 16.11.2022 Ja 22.2.2023. Tällä kertaa vuorossa on kaksi live-tapahtumaa, joiden aikana yrityksistä tallennetaan am. studio-haastattelut toimitettavaksi jälkikäteen sekä korkeakouluopiskelijoille että lukioihin.