Lukioihin näköaloja korkeakolujen TKI-työhön

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Lukioihin näköaloja korkeakolujen TKI-työhön

Kuvaus

Tutkimus-, kehitys ja innovaatiotyö on nykyään merkittävä osa korkeakoulujen toimintaa. Korkeakoulujen henkilökunnan lisäksi myös niiden opiskelijat ottavat usein osaa työhön esimerkiksi projektien ja opinnäytteiden muodossa. TKI-työtä esittelemällä tai työhön osallistamalla voidaan lukioihin välittää tietoutta ja näköaloja korkeakoulujen toimintaan.

Hyödyt

Lukio-opiskelijoille ja henkilökunnalle välittyy tietoutta korkeakoulujen toiminnan kokonaiskuvasta ja opiskeluun liittyvistä mahdollisuuksista. Osallistumalla TKI-työhön lukio-opiskelijat voivat kehittää IT-taitojaan. Soveltuvissa tapauksissa lukiolaisten TKI-työhön tehdyt suoritukset voidaan lukea korkeakouluopintojen suorituksiksi, mikäli lukiolainen päätyy opiskelemaan tietojenkäsittelyä.

Kesto

Yhteistyön aikajänne voi vaihdella tunneista kuukausiin. Koska TKI-työn aikataulut eivät ole yhteydessä opetuksen jaksotukseen, voitaneen usein yhteistyön toteutusaikataulussa joustaa lukio-osapuolen toiveiden mukaisesti.

Prosessi

  • Korkeakoulu: Aloite – ilmoittaa ja kuvaa TKI-hankkeisiin liittyvät yhteistyömahdollisuudet
  • Lukio: Yhteys korkeakouluosapuoleen
  • Korkeakoulu ja lukio: Yhteistyön luonteesta ja aikataulusta sopiminen ja muut käytännön järjestelyt
  • Korkeakoulu ja lukio: Yhteistyön toteuttaminen
  • Korkeakoulu ja lukio: Yhteistyön jälkipuinti ja mahdolliset jatkotoimet

Resurssit

  • Yhteistyön toteuttamiseen tarvittavat ohjelmistot ja laitteet
  • Etäyhteyksiin tarvittavat ohjelmistot ja laitteet, jos käytetään etäyhteyksiä
  • Henkilöstöresurssit
  • Matkaliput, mikäli edellytetään esimerkiksi lukiolaisten liikkumista kk-kampukselle

Huomioitavaa

Lukioihin jaettavan ennakkomateriaalin ja tehtävänantojen ymmärrettävyys ja laatu

Case

Hankkeen aikana pilotoitiin yhteistyömuotoa, jossa lukiolaiset osallistuivat TKI-työnä toteutettavan sovelluksen testaukseen. Testauksen yhteydessä lukiolaisille myös kerrottiin hanketyöstä ja opiskelijoiden mahdollisuuksista osallistua työhön. Testitilaisuuksista saatiin myönteistä palautetta sekä lukio- että TKI-osapuolelta.