Korkeakouluopintoja esittelevä Web-sivusto

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Korkeakouluopintoja esittelevä Web-sivusto

Kuvaus

Online-tila, johon on kerätty otteita tietojenkäsittelyn opinnoista. Tarkoitus on tarjota lukioille lyhyitä pätkiä luennoista, ja niihin liittyviä tehtäviä. Tämän on tarkoitus mahdollistaa nuorille kevyt alaan tutustuminen, ajasta ja paikasta riippumatta. Eri aiheiden opetuksen näytille tuominen näyttää, minkälaisia aiheita opinnoissa käsitellään ja millä tavalla.

Hyödyt

Lukiolaiset pääsevät näkemään minkälaista tietojenkäsittelyn opetus ja opiskelu voi olla, ja netissä olevat materiaalit ovat kaikille tasapuolisesti saatavilla. Korkeakoulut taas voivat tarjota olemassa olevia materiaalejaan näytille, mikä ei vaadi jatkuvia henkilöresursseja.

Kesto

Kun materiaalit on kerran koottu, ne voivat olla pysyvästi esillä. Luentovideoiden kesto voi olla esimerkiksi 5-20 minuuttia.

Prosessi

  • Lukio: voi vierailla sivustolla milloin tahansa. Opettaja voi näyttää sivustoa luokalleen, tai jakaa linkin niin, että lukiolaiset voivat käydä tutkimassa sisältöä itsenäisesti
  • Korkeakoulu: ylläpitää sivustoa ja päivittää sisältöjä tarpeen mukaan

Resurssit

  • Laitteet (etäyhteydet, materiaalin esittäminen)
  • Henkilöresurssit materiaalien ylläpitoon (päivitykset)

Huomioitavaa

  • Sivustolle laitettavien materiaalien tulee sopia jaettavaksi (tekijänoikeudet yms.)

Case

Lukioista toivottiin vierailuja luennoilla, mutta korona pandemian takia kaikki toteutukset siirtyivät verkkoon. Kun asiasta keskusteltiin yliopistolla, ehdotettiin, että Moodlessa olevista tiloista voisi löytyä jaettavaa materiaalia. Tämän takia yliopistolla alettiin kokoamaan Moodle-tilaa, jossa on lyhyitä luentovideopätkiä ja muuta materiaalia. Kun Moodle tila jaettiin lukioille, saimme palautetta, että sivu toimii ja yksinkertainen sivurakenne on eduksi, ja tehtävä, harjoitus, tai essee aihe on jotain mitä opettaja voisi näyttää luokalleen. Pohdintaamme kanditöiden tms. lisäämisestä Moodleen kommentoitiin, että se voi olla jopa vähän pelottavaa lukiolaisille. Yksi OPO sanoi, että videoita ei voisi alkaa hänen tunneillaan katsomaan, kun suuri osa on muista aloista kiinnostuneita, ja henkilökohtaisissa tapaamisissa tällaisille ei ole aikaa. Linkin jakaminen kiinnostuneille nähtiin toimivana ratkaisuna. Koska Moodle ei tähän hevillä taivu, päätimme, että meidän täytyy siirtyä WordPress-alustalle, jonka kanssa voimme toimia vapaammin.

WordPress-alustalle siirtyessä päätimme ottaa Oamkin tietojenkäsittelyn mukaan sivustolle, koska halusimme edustaa alaa yhdessä. Kokosimme etusivulle yleistä tietojenkäsittelyn kuvausta, ja opintojen esittelyä Oamkin ja yliopiston omille sivuille. Koska alusta muuttui, täytyi luentomateriaalien jakoon pyytää uudestaan luvat. Tämä osoittautui haasteeksi yliopistolla, sillä luentovideoita ei ole tehty sillä ajatuksella, että ne jaetaan julkisesti. Joitakin videoita kuitenkin saatiin sivulle esille yliopistonkin puolelta.