IT-alaan liittyvä kurssitoteutus lukiolle

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

IT-alaan liittyvä kurssitoteutus lukiolle

Kuvaus

Lukioissa on tarve saada opetukseen ajantasaista asiantuntemusta esim. ohjelmoinnin opetukseen liittyen. Yhteistyössä lukion kanssa suunnitellaan lukion aikataulujen mukaan ajoittuva korkeakoulutasoinen IT-alaan ja osaamiseen liittyvä kurssi. Laajuus voi olla 3-5 op riippuen opiskelijan työmäärästä. 3 opintopistettä saadaan mahtumaan yhden lukiokurssin laajuiseksi ja mikäli opiskelija haluaa oppia enemmän hänellä on mahdollisuus opiskella itsenäisesti. Opintojakso sisältää myös ammattikorkeakouluun ja valitun työpajan kampuksella, yritysvierailun ja tutustumisen mega- ja teknologiatrendeihin.

Hyödyt

Lukio-opiskelijat saavat konkreettisen kuvan IT-alasta ja korkeakouluopiskelusta. Opintopisteet voidaan lukea niin lukio-opintoihin kuin jatko-opiskelupaikasta riippuen myös korkeakouluopintoihin. Lukiot saavat ajantasaista opetusta, ja heidän opetushenkilöstönsä ei tarvitse ottaa haltuun usein vain kerran lukuvuodessa toteutuvan kurssin aihealuetta. Korkeakoulut voivat käyttää kurssia markkinointiin, saada avoimen korkeakoulun opintopisteitä, ja pitkällä tähtäimellä saada motivoituneita opiskelijoita alan opintoihin. Verkostoituminen lukion ja korkeakoulun välillä tiivistyy ja kehittyy yhteistyöksi.

Kesto

Kurssin ensimmäinen osa toteutetaan yhden lukioperiodin aikana opettajavetoisesti n. 4 h/viikko ja toinen osa opiskelijan itsenäisen työskentelyn aikana, eli n. 2 seuraavan kuukauden aikana. Ohjausta on saatavilla tarvittaessa ammattikorkeakoulun puolelta.

Prosessi

 • Lukio: tarpeen tunnistaminen, lukio henkilöstön osaamisvajeen/resurssivajeen tunnistaminen
 • Lukio – korkeakoulu: yhteinen suunnittelu
 • Korkeakoulu: opettajan kiinnittäminen
 • Lukio: opinnon kiinnittäminen lukion opetussuunnitelmaan ja aikataulutukseen, vierailujen mahdollistaminen, opiskelijoiden informointi, opiskelijoiden ilmoittautumiset
 • Korkeakoulu: Lukio-opiskelijoiden järjestelmiin pääsy (käyttäjätunnukset ja salasanat), opetuksen ja vierailujen järjestäminen, arviointi
 • Lukio: Opintojakson hyväksiluku lukion opintoihin

Resurssit

 • Opiskeluun tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot
 • Etäyhteyksiin tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot
 • Henkilöstöresurssit (lukio ja korkeakoulu)
 • Opiskelijaresurssit (lukio ja korkeakoulu)
 • Lukiolaisten matkaliput/linja-autokyyditys vierailuihin

Huomioitavaa

 • Suunnittelu tärkeää tehdä yhteistyössä
 • Aikataulujen tarkistus ennen toteutuksen alkua tehtävä
 • Mikäli toteutukseen halutaan vierailuja, lukion pitää varmistaa opiskelijoiden pääsy niihin (aikataulu ja matkat)

Case

Hankkeen aikana toteutettiin kaksi kertaa Ohjelmoinnin perusteet 3-5 op opintojakso yhteistyössä Limingan lukion ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Oamkista resursoitiin opettajat ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja hallinnoivat henkilöt. Opetus järjestettiin Zoomin välityksellä ja materiaalit ja tehtävät olivat Moodle-alustalla. Lukion opetussuunnitelman mukaisesti kummassakin toteutuksessa järjestettiin yksi yritysvierailu (etänä) ja yksi kampusvierailu, sisältäen kampuskierroksen, robotiikka-työpajan ja infoa IT-alasta ja koulutuksesta. Toisen toteutuksen tavoitteena oli saada opintojaksolle laajempi osallistujamäärä markkinoimalla toteutusta muillekin lukioille, jotta sille voisi tulla jatkumoa. Tässä ei onnistuttu, ja yhteistyötä jatketaan nyt muilla tavoilla.