Pakohuonetyöpaja

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Pakohuonetyöpaja

Kuvaus

Selvityksien perusteella lukiolaiset haluaisivat tutustua korkeakouluopintoihin lyhytkestoisten toimintojen kautta, joissa he pääsevät itse tekemään käsillä asioita. Korkeakouluopiskelijat ovat kiinnostuneita osallistumaan lukiomarkkinointiin, jos he itse saavat siitä jotain, tai jos toiminnassa on jotain heitä itseään kiinnostavaa, kuten vaikka jotain käsillä tekemistä.

Työpaja kestää viikonlopun, ja siinä on tarkoitus jakaa opiskelijat sekaryhmiin (osa korkeakouluopiskelijoita, osa lukiolaisia), joissa he työstävät työpajassa annettua teemaa. Opiskelijat jaetaan sekaryhmiin, jotta lukiolaiset pääsevät tutustumaan korkeakouluopiskelijoihin, ja jotta jokaisessa ryhmässä on teknisesti osaavia ihmisiä.

Pakohuoneet ovat meidän mielestämme loistava teema tällaiselle työpajalle, sillä pakohuoneista ovat kiinnostuneet muutkin kuin perinteiset nörtit, mutta niiden suunnittelu ja toteutus vaatii loogista päättelytaitoa, ja niihin on helppo sisällyttää teknisiä elementtejä, kuten tietokoneita (nettisivut, komentokehote, peli) tai pienelektroniikkaa.

Hyödyt

Lukiolaiset pääsevät tekemään kivaa juttua, jonka lomassa pääsevät tutustumaan tietojenkäsittelyn opiskelijoihin, ja näkemään minkälaisiin juttuihin ohjelmointitaitoja voi käyttää.
Korkeakoulu saa markkinoitua toimintaansa lukiolaisille.

Kesto

Työpaja kestää viikonlopun la-su.

Prosessi

Korkeakoulu: Sopii yhteistyötahot, markkinoi lukiolaisille ja järjestää työpajan(-t)

Resurssit

  • Tila tapahtumalle (työskentelytila ja tila johon rakentaa pakohuoneet)
  • Materiaalikulut pakohuoneeseen tarvittaviin materiaaleihin (lukkoja, laatikoita, elektroniikkaa)
  • Mahdollinen yhteistyö paikallisen työpajatyöskentelyn tilan tarjoajan kanssa (esim. FabLab)
  • Noin 60 henkilötyötuntia vastaavalta (40 järjestelyihin, ja 20 itse työpajaan)

Huomioitavaa

  • Työpajaan osallistuminen on täysin kiinni sen ajankohdasta, markkinoinnin onnistumisesta ja aiheen kiinnostavuudesta
  • Suunnittelu ja valmistelutyö voi viedä ylimääräistäkin aikaa. TIKO-sillan kokemuksen perusteella työpajan valmisteluihin ja markkinointiin kannattaa varata noin henkilötyöviikko

Case

Tätä työpajaa yritettiin kahteen kertaan TIKO-sillassa. Ensimmäinen kerta oli marraskuussa 2021, jolloin työpajaa markkinoitiin laajasti sekä lukio-opettajille että opiskelijoille. Silloin työpajaan ennakkoilmoittautui 8 henkilöä, 3 korkeakoululaista ja 5 lukiolaista. Työpajaa ei kuitenkaan saatu järjestettyä, sillä kaikki työpajan vetäjät sairastuivat juuri työpajan alla.

Toinen yritys järjestettiin huhtikuussa 2022, jolloin työpajaan ennakkoilmoittautui vain 3 ihmistä, 1 korkeakoululainen ja 2 lukiolaista. Työpaja aloitettiin ajallaan, mutta jostain syystä yksikään ennakkoilmoittautunut ei saapunut paikalle, eikä ilmoittanut järjestäjälle syytä.

Yhteistyössä oli mukana myös Oulun yliopisto FabLab, jotta opiskelijat voisivat työstää pakohuoneeseen tarvittavia esineitä laserleikkurilla tai 3D-tulostimella. Myös Arduinoon liittyvään ohjelmointiin oli varauduttu FabLabin puolelta.