Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Lukioiden ja korkeakoulujen välisen yhteistyön malli

Mikä yhteistyömalli on?

TIKO-silta-hanke toteutettiin aikavälillä 3/2020 – 12/2022 Oulun ammattikorkeakoulun informaatioteknologian osaston ja Oulun yliopiston INTERACT-tutkimusryhmän ESR-rahoitteisena yhteishankkeena. Hankkeen tavoitteena oli lukioiden ja korkeakoulujen välisen tietojenkäsittelyalan yhteistyömallin tuottaminen. Lukiolaki edellyttää korkeakoulujen ja lukioiden välisen yhteistyön lisäämistä, ja tietojenkäsittelyalan yhteistyön tiivistämisen tarve tuli ilmi myös Oamkin koordinoiman LUNO-hankkeen myötä. Tarvitaan siis malli, joka kuvaa yhteistyön osapuolet ja vaiheet, jotta toiminta jäntevöityy ja resurssit käytetään tehokkaasti.

Kollaasikuva hankkeen toiminnoista
Näkymiä hankkeen matkan varrelta

Tietojenkäsittelyn osalta yhteistyön haasteena on, ettei se esiinny lukio-opetuksessa oppiaineena, mutta toisaalta mahdollisuuksia avaa se, että etäyhteyksien ja muiden digitaalisten mahdollisuuksien käyttö on luontevaa useissa yhteistyömuodoissa. Hankkeen tuottama yhteistyömalli on sovellettavissa myös muille tieteenaloille, joskin räätälöintiä voidaan tarvita esimerkiksi resursoinnin osalta. Mallin raamit kuvataan tämän sivuston alasivuilla, ja lisäksi monitoimijainen yhteistyömalli on kuvattu Interact-julkaisusarjassa.

Miksi lukioyhteistyötä tarvitaan?

Tietojenkäsittelyalaa rasittavat edelleen nörttistereotypiat, vaikka ala sisältää paljon ei-teknisiäkin ja luovuutta vaativia tehtäviä. Lukioyhteistyön avulla keskiasteelle välittyy todellisuutta vastaava kuva sekä työtehtävistä että tietojenkäsittelyalan opinnoista. Näin korkeakouluopintoihin saadaan motivoituneita opiskelijoita, ja pidemmällä aikavälillä myös IT-alalle, jota vaivaa työvoimapula, saadaan tekijöitä.

Miten yhteistyötä voidaan tehdä?

Hankkeen kuluessa pilotoitiin erilaisia yhteistyötapoja jo vakiintuneiden muotojen rinnalle. Toteutetut kokeilut osoittivat, että yhteistyötä voidaan toteuttaa kevyinä ja lyhytkestoisina tapahtumina, jotka eivät kuormita liikaa osapuolia. Toisaalta myös kuukausien mittaiset projektit ovat mahdollisia – ja kaikenlaiset kokonaisuudet näiden ääripäiden väliltä. Pilotoitavia yhteistyömuotoja ideoitiin yhdessä lukioiden henkilöstöjen kanssa, ja lukioiden osallistaminen tuleekin nähdä tärkeänä yhteistyön alueena, jotta voidaan ottaa huomioon paikalliset tarpeet ja vahvuudet. Siksi hankkeen pilotoimaa yhteistyömuotovalikoimaa ei tule ajatella kattavana eikä kuvattua yhteistyömallia ole ajateltu noudatettavan pilkuntarkasti. Uskomme kuitenkin niiden tarjoavan hyvät raamit ja lähtökohtia yhteistyön aloittamiselle ja siltojen rakentamiselle.