Työpajat lukiolaisille

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Työpajat lukiolaisille

Kuvaus

Lukiolaiset osallistuvat korkeakoulujen järjestämiin työpajoihin joko yhdessä lukion henkilöstön edustajan kanssa tai itsenäisesti. Työpajat ovat aiheeltaan IT-alan moninaisuutta kuvaavia. Niihin voidaan sisällyttää erilaisten laboratorioiden esittelyä ja työskentelyä. Työpajojen aiheita voivat olla mm. videon kuvaaminen ja käsittely, robotin kasaus ja/tai ohjelmointi, droonit, verkkopalvelun suunnittelu (esim. Moodboardin avulla), käytettävyystestaus, käyttäjäkokemuksen suunnittelu ja/tai arviointi sekä FabLab-vierailu.

Hyödyt

Lukiolaiset saavat näkymiä IT-alan työtehtäviin ja tutustuvat korkeakouluympäristöön. Työpajoja voidaan lukioissa toteuttaa tieto- ja viestintätekniikan lisäksi myös esim. äidinkielessä (ilmaisutaitoja, ryhmätyötä) tai psykologiassa (käyttäjien mielenmaiseman ymmärtäminen ja havainnollistaminen). Parhaimmillaan lukiolaiset saavat myös äänensä kuuluviin olemassa olevien tuotteiden kehittämistyössä (esim. Wilma). Lukioiden henkilöstö saa ajankohtaista tietoa IT-alan työstä ja uusista teknologioista/tekniikoista. Työpajaan osallistuvat voivat jakaa tietoa ja kokemuksia lukiossa. Osallistuessaan korkeakouluopiskelija voi saada toiminnasta esim. opintopisteitä. Yhteistyö lukion ja korkeakoulun välillä voi saada jatkumon.

Kesto

Kahdesta tunnista kokonaiseen päivään.

Prosessi

 • Lukio: kontakti korkeakouluun työpajan järjestämiseksi
 • Lukio ja korkeakoulu: yhteinen suunnittelu, esim. aihe, aikataulu
 • Korkeakoulu: varaa tarvittavat resurssit (tila, henkilöt ym.)
 • Lukio: kyyditysten järjestely, ja opiskelijoiden osallistumisen mahdollistaminen
 • Korkeakoulu: Työpajan vetäminen

Resurssit

 • Yhteyshenkilöt lukio ja korkeakoulu
 • Opiskelijaresurssit (lukio ja korkeakoulu)
 • Työpajan vetäjä korkeakoulusta
 • Tilat korkeakoulusta
 • Lukiolaisten matkaliput/matkat kampukselle

Huomioitavaa

 • Tila tai tarvittavat laitteet voi rajoittaa osallistujamäärää
 • Suunnittelu on tehtävä ajoissa resursointien ja tilan varausten kannalta

Case: Videonkäsittely, MoodBoard

Videonkäsittelyn työpajassa Muhoksen lukiolaiset pääsivät siirtämään videokameralta kuvaamansa videon kampuskierroksen aikana, editoimaan sitä ja esittämään sen muille. Käytettävissä oli korkeakoululta videokamerat ja luokkatila, josta löytyi Adobe Premiere -ohjelmisto. Työpaja vaatii etukäteissuunnittelua, tilassa on oltava oikeat ohjelmistot ja esim. vierailijatunnusten hankkiminen etukäteen tulee tehdä.

Moodboard on kollaasi, jota voidaan käyttää, kun halutaan ideoida ja tuoda esille suunniteltavan ja kehitettävän palvelun, esim. verkkosivuston värejä, graafista ilmettä ja haluttua tunnelmaa tai tunnetta. Työpajassa Muhoksen lukiolaiset saivat tehtäväksi luoda Moodboardit seuraavia palveluja myyvälle verkkosivustolle: urheiluvälineet, lomamatkat, kosmetologipalvelut, tai oma aihe. Kaikki ryhmät valitsivat lomamatkat. Käytettävinä oli iso paperi, aikakauslehtiä, post-it lappuja, tusseja, saksia ja teippiä. Kollaaseista tuli hyvin erilaisia, ja lukiolaiset oppivat menetelmän tässä kontekstissa nopeasti.

Lisäksi hankkeessa on pidetty Oamkin puolella mm. drooneihin ja robotteihin liittyviä työpajoja, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut yhteistyötä ko. osaajien ja hankkeiden kanssa. Yliopiston puolella työpajat ovat toteutuneet FabLabissa ja käytettävyyslaboratoriossa.

Case: Wilma

Kesällä 2021 Visma, Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto aloittivat monitoimijaisen yhteistyön toisaalta korkeakouluyhteistyönä ja toisaalta korkeakoulu-yritys yhteistyönä. Yhteistyön keskiössä oli Visman halu testata Wilmaa toisen asteen opiskelijoilla ja mahdollisesti myös heidän huoltajillaan. Kun TIKO-silta hanke liittyi mukaan syksyllä 2021, fokus siirtyi lukiolaisiin sekä heidän huoltajiinsa. Koska kyseessä oli monitoimijainen yhteistyökuvio, asioista sopimiseen ja järjestämiseen meni lopulta useampi kuukausi ennen kurssien alkua. Aikaa menee tutustumiseen, yhteistyön suunnitteluun ja sen miettimiseen, miten tuloksia puretaan ja miten niistä kommunikoidaan.

Tarkoitus oli keväällä 2022 osallistaa kolme korkeakoulukurssia työpajan järjestämiseen Vaasassa ja Oulussa: yksi projektikurssi kaikkien työpajojen organisoimiseksi ja tulosten analysoimiseksi sekä yksi käytettävyyskurssi kummassakin kaupungissa varsinaisten työpajojen toteuttamiseksi. Valitettavasti projektikurssin opiskelijoita ei saatu kiinnostumaan projektista, joten työpajojen organisointivastuu siirtyi kokonaan käytettävyyskursseille sekä TIKO-sillalle ja tulosten tarkempi analysointi siirtyi Vismalle. Yhteistyöhön valikoituvien yliopistokurssien myötä työpajojen tehtäväksi konkretisoitui yhden uuden tuoteominaisuuden käyttäjäkokemuksen suunnittelu. Oulussa yhteistyöhön ei saatu houkuteltua yhtään lukiota tai lukio-opettajaa, joten yksi työpaja järjestettiin etänä kaikille halukkaille lukiolaisille. Vaasassa Laihian lukio osallistui toimintaan, ja siellä järjestettiin 6 työpajaa lukion opiskelijoille. Yliopistojen opiskelijat myös analysoivat tuloksia ja tulosraportit lähettiin kurssin loputtua Vismalle. Lukiolaiset saivat Vismalta osallistumisestaan lahjakortin Ärrälle ja diplomin. Myös korkeakouluopiskelijat saivat diplomin