Kesätyöseteli lukiolaisille

Vipuvoimaa EU:lta -logo
Euroopan unioni -logo

Kesätyöseteli lukiolaisille

Kuvaus

ICT- ja ohjelmistoalan yritykset kärsivät jatkuvasta työvoimapulasta ja alan korkeakouluilla on tarve houkutella hyviä hakijoita opiskelemaan alalle. Yhteinen tavoite on saada erityisesti lukiolaisia kiinnostumaan alasta ja hakemaan alan koulutukseen. Yksinkertaisimmillaan kesätyön aikana nuoret voivat päästä näkemään ja kokemaan alan ryhmätyöskentelyä, ongelmien ratkaisua, kommunikointia, sekä jatkuvaa työssäoppimista. Samaan aikaan monet kaupungit haluavat tukea 15-17 vuotiaiden nuorten työllistymistä kesätyösetelillä. Nuoret ovat voineet etsiä työpaikkoja kaupungin tarjoamilta sivustoilta (Oulussa “Oulun kaupungin kesätyösetelipaikat” tai TE-palveluista ja Business Oulun sivuilta). Paikat ilmoitetaan julkisesti avoimeksi am. kesätyösetelityöpaikakkojen ilmoitustauluilla. Tällä tavalla ICT- ja ohjelmistoalalla toimivat korkeakoulut ja yritykset voivat tarjota nuorelle ainutlatuisen mahdollisuuden alakurkistukseen!

Hyödyt

Lukioissa ei ole tarjota oikeaa ja ajantasaista tietoa siitä, millaista työtä ICT- ja ohjelmistoalan yrityksissä ja organisaatioissa tehdään. Nuorten kesätyö toisi tätä tietoa nuorten itsensä välittämänä.
Alan yritykset kärsivät työvoimapulasta ja kilpailu kovenee hyvistä hakijoista. Jalkautumalla nuorten maailmaan jo varhaisessa vaiheessa, tulee mahdollisuus motivoida nuoria alalle ja siten lisätä alalle hakeutuvien määrää. Esittelemällä omaa yritystään tekee näkyväksi sitä, millaista työtä ja toimintaa ala tarjoaa nuorille. Nuoret voivat myös yllättää hyödyllisillä ohjelmointitaidoillaan, joita ovat jo hankkineet harrastusten tai koulun tarjoamien kurssien myötä.


Korkeakoulu: Korkeakouluissa markkinoidaan alaa koulutuspaikkana, mutta mahdollisuudet saada nuoret ymmärtämään alan työtä ja sen monipuolisuutta ovat koulukontekstissa kovin rajalliset. Tämä olisi hyödyllinen lisä, jolla tieto ja ymmärrys alasta välittyisi nuorten omakohtaisen kokemuksen ja siten toisaalta nuorten keskinäisen viestinnän kautta.


Korkeakoulu: nuori pääsee tutustumaan alaan, kampukseen, ja siellä työskenteleviin ihmisiin – parhaimmassa tapauksessa innostaen nuoren hakeutumaan alalle.

Kesto

Vuodenvaihteessa päätös ryhtyä kesätyösetelityönantajaksi, hiihtoloman tienoilla paikka auki ja hakemusten käsittely. Työn aloittaminen 1.5. jälkeen (kesäkaudella 1.5.-30.9.); suositus kaksi viikkoa ennen juhannusta. Työn loputtua hakemuksen tekeminen kaupungille kesätyösetelin lunastamiseksi, viimeistään lokakuussa.

Prosessi

 • Korkeakoulu: Ryhtyy kesäsetelillä työnantajaksi ja luo työpaikkailmoituksen TAI suosittelee kesätyöseteliä yrityskontakteilleen
 • Yritys: tekee kevättalvella päätöksen ryhtyä kesäsetelityön työnantajaksi ja laittaa paikan/-at avoimeksi
 • Nuoret: keväällä löytävät avoimen työpaikan ja päättävät hakea
 • Yritys tai korkeakoulu: viimeistään huhtikuussa käsittelee hakemukset ja tekee valinnat
 • Nuoret: suorittavat 60 tuntia kesätyötä kesällä (kesäkuussa) yrityksessä
 • Yritys tai korkeakoulu: maksaa työstä reilun palkan ja hakee syksyllä kaupungilta korvausta kesäsetelityöstä

Resurssit

 • Korkeakoulu: lukiolaisten työn sisällön suunnitteleminen, työn ohjaaminen TAI
 • Yritys: yritys käyttää aikaa paikan markkinointiin ja avoimeksi julistamiseen ja maksaa nuoren palkasta pakollisia sivukuluja, joten tuen lisäksi yritykselle tulee jonkin verran palkkakustannuksia. Lisäksi yritys joutuu sitouttamaan ulospäinsuuntautuneen ja innostavan henkilöresurssin nuorten ohjaamiseksi (max 40h).
 • Nuoret: oma työpanos 60 h.

Huomioitavaa

 • Koska nuoret eivät vielä ole täyttäneet 18 vuotta, emme suosittele mitään sellaista työtä, jota varten nuoret joutuisivat allekirjoittamaan NDA-sopimuksia tai vastaavia.
 • Ideasta viestittäminen yrityksille on osoittautunut haastavaksi ainakin hankkeen aikana, mikä mahdollisesti poistuisi sitten, kun tästä käytännöstä muodostuisi pysyvämpi käytäntö alalle; esim. Business Oululla ei ole käytänteitä eikä kontaktilistoja tämän asian viestittämiseksi.
 • Kannattaa panostaa avoimen paikan kuvaukseen niin, että se houkuttelee nuoria mahdollisimman laajasti, ei pelkästään niitä “nörttejä”.
 • Suosittelemme, että yritys hakee ja palkkaa aina vähintään kaksi työntekijää samaan aikaan, jotta heistä olisi seuraa toisilleen ja kynnys lähteä kokeilemaan olisi matalampi.

Case: Kesätyöseteli – yliopisto tarjoaa kesätyösetelipaikan

Oulun yliopistoon saatiin kesällä 2021 kolme lukiolaista kesätyösetelillä töihin. Lukiolaiset pääsivät työnsä ohessa tutustumaan Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelylaitoksiin, ja siellä tehtäviin työtehtäviin. Lisäksi he pääsivät kokeilemaan ohjelmistoalalla tarvittavia taitoja, kuten ohjelmistosuunnittelua, käytettävyystestausta ja ohjelmointia. Työtehtäviin heillä kuului ainakin osallistua työpajaan, jossa mietittiin sillan rakentamiseen sopivia aktiviteettejä sekä haastatella muita lukiolaisia heidän näkemyksistään tietojenkäsittelystä. Haastatteluihin he saivat dataa kerätyksi 11 muulta lukiolaiselta.

CASE: Kesätyösetelikonsepti – ideoita yrityksille

Hankkeessa tuotettiin yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa virikelista työtehtävistä, joita nuoret voisivat alan yrityksissä ja organisaatioissa tehdä. Lukiolaiset voivat esim. tuottaa digitaalista sisältöä eri tarkoituksiin (kuvia, videoita, jne.), tehdä tehtäviä liittyen tuotteiden pakkaamiseen ja lähettämisen ja miksei vaikkapa yrityksen verkkosivujen testausta/kehittämistä.

Virikelistaa yritettiin jakaa PR-tempauksena Oulun alueen yrityksille Business Oulun kautta. Kontaktoimme ensin kesatyo@businessoulu.com, mutta sieltä vastattiin, ettei heillä ole mahdollisuutta lähettää viestiämme eteenpäin ja suosittelivat ottamaan yhteyttä Pesti-tiimiin, mutta sieltä ei meille vastattu mitään. Tämän jälkeen keskustelimme asiasta ICT-alan asiakkuuspäällikön, Jussi Leponiemen kanssa. Hän piti asiaa tärkeänä, mutta kyseli, että onko hankkeen yrityskumppanit jo laittaneet tarjolle. harjoittelupaikkoja, joita Business Oulu voisi omassa viestissään nostaa esiin. Näitä ei ollut, joten tämän jälkeen viestittelimme hankkeen yrityskumppaneille asiasta. Kevään ajan seurasimme avoimia kesätyösetelipaikkoja, mutta alan yrityksistä ei niitä tullut. Joten emme hankkeen aikana verkostoistamme huolimatta löytäneet keinoa viestiä asiasta laajemmin eikä alan yrityksiltä ja/tai organisaatioilta tullut kesäsetelitöitä tarjolle. Uskomme, että tämä olisi hyvä juttu ja kannustamme korkeakouluja jatkossa viestimään asiasta yrityskumppaneilleen. Ensimmäisten rohkeiden kokeilujen jälkeen olisi sitten myös tarjota referenssiä muille!